Κυριακή, 24 Ιουνίου 2007

Hell

My house is hot like hell, right now the temperature is up to 34 degrees celsius scale! That will last til Tuesday, then I'm gonna have the air-condioner connected...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου