Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2007

Are u bored? Go hunting!

Shoot the sheeps and check your reaction speed. http://www.bbc.co.uk/science/humanbody/sleep/sheep/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου