Κυριακή, 10 Ιουνίου 2007

About the game - reply to Panos

Hallo Panos! I have the same question. I mean how fast this 399er can type words like "onomatopoeia" or "desperate" that appear in the game? You know smthing? It's fake. Max points you can get is 10*(2*20)= 400 if you can type in zero time.Maybe is a code monkey and cheat us all!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου