Σάββατο, 5 Ιουλίου 2008

Panos, do me a favor please

Hallo Panos, IF you can visit the starbucks online shop or a starbuks store near you and buy me a cd titled "Sonic Youth/Hits Are For Squares" cause they don't send to Europe...
http://www.hearmusic.com/#SONIC_YOUTH

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου